Hoogstraten

Parochie Hoogstraten

In 1652 verwierf Hoogstraten de Heilig-Bloeddoeken van Boxtel waardoor het plots een van de bekendste bedevaartsoorden van de Noorderkempen werd.

Het was echter voordien al een belangrijke parochie. Ze beschikte over heel wat kapelanijen. Het Onze-Lieve-Vrouw kapittel had vier kapelanijen in de kerk zelf, en twee in het begijnhof en in het gasthuis. De heer van Hoogstraten beschikte over enkele kapelanijen in het kasteel van Hoogstraten en stichtte er twee in de kerk in 1402 en nog eens vier in 1422, eveneens in de kerk. Deze kapelanijen werden door de heer van Hoogstraten omgevormd tot een kapittel voor acht kanunniken. Het kapittel kreeg de goedkeuring van paus Clemens VII in 1534. Hierdoor promoveerde de Sint-Catharinakerk tot een collegiale kerk. In 1611 werd Hoogstraten een dekenij , de deken werd gekozen uit de acht kanunniken.

Buiten de verwerving van de Heilig-Bloeddoeken van Boxtel, de status van collegiale kerk en hoofdplaats van de dekenij, zijn er nog enkele andere factoren die wijzen op de belangrijke positie die de Sint-Catharinaparochie innam binnen de dekenij. Ten eerste beschikte ze over enkele grote liefdadigheidinstellingen zoals een gasthuis, zeker sinds de dertiende eeuw, en een weeshuis voor jongens en een voor meisjes sinds de zestiende eeuw. Verder was er te Hoogstraten een begijnhof. Men vermoedt dat het dateert uit de dertiende eeuw. Aanvankelijk bezat het geen eigen kerk maar in 1381 gaf Jan van Kuik, heer van Hoogstraten de toelating om er eenn te bouwen. Hoogstraten bezat maar liefst drie kloosters. Het oudste is het Clarissenklooster dat gesticht werd in 1589. Het Engels klooster van de Carmelietenzusters ontstond ongeveer een eeuw later, in 1678. In 1688 ten slotte, kwamen de Minderbroeders naar Hoogstraten. Zij verzorgden het onderwijs aan de Latijnse school. Tot slot waren er ook heel wat kapelletjes te Hoogstraten. De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand ontstond in 1696. Het werd vooral bezocht op feestdagen van Maria. Dicht bij dit kapelletje was er een kapel ter ere van Sint-Blasius. Uit het einde van de achttiende eeuw stamt de Zielenkapel. Er waren ook nog kapellen ter ere van Sint-Catharina, Onze-Lieve-Vrouw-van-Smarten en Sint-Jozef.