Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Www.broos.org kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de website van www.broos.org  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.broos.org verstrekt. Alsmede de gegevens die u heeft opgegeven om deel te nemen aan de nieuwsbrief.

Www.broos.org kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw ip-adres
  • De door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord

Hoe lang bewaart WWW.BROOS.ORG uw gegevens

Www.broos.org bewaart uw persoonsgegevens zolang u dat wenst. Uw account blijft bestaan tot dat u aangeeft dat het account verwijderd moet worden. U kunt dit doen via een e-mail naar jan@broos.org

Delen met anderen

Www.broos.org verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Www.broos.org worden algemene gegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Www.broos.org gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan@broos.org
Www.broos.org zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Www.broos.org neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Www.broos.org maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Www.broos.org verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Www.broos.org op via jan@broos.org