Moord in Beerse (B)

De dag van de executie

De Kempenaar bracht verslag uit van de dag van de executie.

Uit de Drentse en Asser courant

Zijn laatste woorden:
“Gij allen die hier tegenwoordig zijt, ik vraag u vergiffenis. Ik ga sterven. Ik zie de dood gerust tegemoet, omdat ik die straf door mijne misdaden verdiend heb. Ik vraag u allen vergiffenis en dat God mij ook moge vergeven”

Overlijdensakte
Overlijdensakte Frans Claes
Begrafenis

Na de executie wordt Frans Claes begraven op het kerkhof aan de Kwakkelstraat in Turnhout.

Ingang kerkhof Kwakkelstraat Turnhout